Sleepvaartmuseum ontvangt uniek schilderij

by Hans | November 27th, 2011

Afgelopen zaterdag was het eindelijk zover. Na een grondige en deskundige restauratie werd het schilderij “Gezicht op de Boompjes met Maasbruggen op de achtergrond”, vervaardigd door de Haagse schilder Evert Moll, toegevoegd aan de collectie van het Nationaal Sleepvaart Museum te Maassluis.

Over het schilderij, dat de bakermat van de Rotterdamse havensleepvaart laat zien aan het begin van de vorige eeuw, is veel te vertellen. Allereerst is er de merkwaardige manier waarop het in het museum terecht is gekomen. Wijlen Drs. C. Hoogslag, ooit directeur van de door zijn vader opgerichte  sleepdienst “De Volharding”, behoorde in 1979 op zijn beurt tot de oprichters van het sleepvaartmuseum en was nadien nog jarenlang lid van de Raad van Toezicht & Advies. Na zijn overlijden besloten zijn zoon en dochter dat de maritieme nalatenschap van hun vader, bestaande uit foto’s en documenten aangaande de Rotterdamse havensleepdiensten, in het sleepvaartmuseum thuis hoorden. Bij het afhalen van deze waardevolle documentatie zagen de medewerkers van het museum aan de wand van de vaderlijke woning het prachtige schilderij en herkenden het onmiddellijk als van grote betekenis voor de sleepvaartgeschiedenis. Het museumbestuur besloot een poging te wagen te voorkomen dat het fraaie werk via een veilinghuis elders terecht zou komen. Aan de familie, in het bijzonder aan zoon Albert Hoogslag en zijn echtgenote die het museum een goed hart toedragen, werd voorgesteld te trachten een fonds in het werk te interesseren. Hoogslag Jr., zijn vrouw en zijn zuster waren onmiddellijk voorstander van dit plan en besloten het schilderij in afwachting van de verwervingsprocedure alvast in het museum te stationeren. Dit grootmoedige gebaar heeft er tenslotte toe geleid dat de Stichting  Elise Mathilde Fonds heeft besloten het werk aan te kopen, te laten restaureren en in langdurig bruikleen aan het sleepvaartmuseum af te staan.

“Gezicht op de Boompjes met Maasbruggen op de achtergrond” Geschilderd door Evert Moll

De restauratie heeft het werk goed gedaan. De kleuren zijn weer net zo levendig als in het begin van 1900. Bestudering van de details door de staf van het museum heeft een aantal zaken aan het licht gebracht. Zo zijn er kleine sleepboten te zien met twee witte banden rondom de schoorsteen. Dat blijken slepertjes te zijn van de in 1911  opgerichte Rotterdam-sche Sleepdienst, een bescheiden onderneming die 40 jaar heeft bestaan. Vele sleepvaart-bedrijven waren tot aan het bombardement van Rotterdam aan de Boompjes gevestigd. Havenarbeiders werden aangenomen in het zgn. ‘luizenhok’ bij de Leuvehaven, dat duidelijk op het schilderij te zien is. Kortom de prille geschiedenis van de Rotterdamse havensleepvaart en waar het allemaal gebeurde is onnavolgbaar door de schilder in beeld gebracht.

Het werk van Evert Moll wordt gerangschikt onder dat van de ‘Haagse School’, een uiterst gewilde vorm van het impressionisme. De schilder, die leefde van 1878 tot 1955, heeft, ondanks dat het beslist zijn voorkeur had, niet uitsluitend havengezichten gemaakt, maar ook landschappen en bloemenstillevens. Hij kreeg veel opdrachten uit de V.S. en Canada, woonde tijdelijk in Londen, Parijs en Rotterdam, alvorens zich in Den Haag te vestigen. Werk van hem is te vinden in de Rijkscollectie, het Museum Boymans van Beuningen en het Zuiderzeemuseum.

Het bestuur van het Nationaal Sleepvaart Museum heeft bij monde van secretaris Paul Alers, aan de familie Hoogslag, de Stichting Elise Mathilde Fonds, de restaurateur  Mevr. P. Marchand, zijn erkentelijkheid uitgesproken voor de gezamenlijke inspanningen om de komst van dit ook qua afmetingen niet geringe werk naar Maassluis mogelijk te maken. Ook burgemeester Koos Karssen en wethouder van Cultuur Gerard van der Wees waren aanwezig en hebben hun erkentelijkheid jegens het fonds uigesproken, dat een dergelijk werk nu in  Maassluis te zien is. Het siert heel toepasselijk de zgn. ‘burgemeesterskamer’ van het voormalige stadhuis, een waardige plek voor een waardevol schilderij.

Persbericht National Sleepvaart Museum Maassluis

Related Posts:

Leave a Reply

Bogazici Shipping
W.K.M. Cornelisse Trading B.V.
Transport & Offshore Services
DMT MARINE EQUIPMENT
Damen Shipyard Group
Sanmar Denizcilik A.?
Sea Conquest Marine Surveys & Consultancy
Astilleros Armon
Van Wijngaarden Marine Services B.V.
Robert Allan Ltd
Alphatron Marine